http://www.babylonexpert.com

Lăsaţi-l în mâinile noastre şi noi îl vom realiza

Unul din cel mai mare beneficiu în conlucrarea cu Babylon Expert îl reprezintă faptul că noi oferim servicii depline de Gestionare a proiectului. Odată ce comanda dumneavoastră este plasată, vi se va indica numele unui Manager de proiect care va rămâne singurul punct de contact până la îndeplinirea cu succes a sarcinii. Împreună cu numele Managerului de proiect vi se va mai indica linia directă, precum şi numerele de mobil împreună cu adresa personală de e-mail pentru ca acestea să poată fi cu uşurinţă contactat

Manageri noştri de proiect sunt în totalitate împuterniciţi să facă orice este necesar pentru a asigura îndeplinirea sarcinii la nivelul dorit de dumneavoastră. Responsabilităţile Managerului de proiect sunt următoarele:

Suportul clientului:

  • Să vă ajute în soluţionarea dificultăţilor tehnice şi lingvistice cum ar fi schimbarea documentelor multilingve şi imprimarea.
  • Coordonarea sarcinilor multi-lingve cum ar fi traducerea, editarea, DTP.
  • Gestionarea glosarelor de specialitate, asigurând consistenţa stilului de traducere, a terminologiei şi a structurii.
  • Verificarea versiunii documentului.
  • Planificarea unor diverse sarcini pentru a asigura livrarea la timp.